Top

Centralen Stockholm

Alltsedan Stationhuset invigdes (1871) har Stockholms Central varit det viktigaste kugghjulet i svensk järnvägstrafik. Då stationen var ny så nyttjade ungefär 600 resänärer om dagen dessa kommunikationstjänster. Det har hänt en del sen dess. Idag räknar man med att ungefär tvåhundratusen trafikanter reser här dagligen fördelat över 18 spår. Fram till 1925 körde tågen ända in i stationshuset men då tågen flyttades västerut byggdes den nuvarande vänthallen med den fanastiska rymden av 13 meter upp i taket.

Citybanan är en 6 km lång järnvägstunnel som anlagts under Stockholm för att skapa utrymme för fler tåg genom Stockholm; tunneln beräknas vara klar runt 2017 då alla schaktmassor och sprängsten fraktats bort, och då är tanken att Centralen ska gå från att vara Stockholms mest intensiva punkt för lokaltrafik, till att endast brukas för fjärrtrafik.

I senare hälften av 1950-talet byggdes den underjordiska del som sammanfogar Centralstationen och T-centralen. Det är också på sistnämnda som de röda, gröna och blå linjerna möts.

Förutom Centralens huvudingång mot Vasagatan finns också flera förbindelser vid Klarabergsviadukten och Cityterminalen. Cityterminalen är knutpunkt för såväl inrikes som utrikes busstrafik, exempelvis flygbussarna.

Karta


Visa större karta

Fler platser i närheten av Centralen

Powered by WordPress. Designed by WooThemes